Teacher student
Drawing Together
Happy Student
Blond Student

Šo pirmo garīgās veselības veicināšanas programmu kopīgi izstrādā septiņu Eiropas valstu pētnieki, politikas veidotāji un zinātniskie partneri no 20 organizācijām

PROMEHS ir Erasmus+ KA 3 projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisija (2019–2022). Projekts ir paredzēts garīgās veselības veicināšanas mācību programmas izstrādei, ieviešanai un novērtēšanai skolās, lai izveidotu saikni starp pierādījumos balstītām skolu programmām un izglītības iestādēm, tādējādi saistot pētniecību, praksi un politiku.

Situ skaitītājs