top of page
Otrā partneru sanāksme

Otrā partneru sanāksme “Rokasgrāmatu un vadlīniju izstrāde” notika 2019. gada 25. – 26. jūnijā Villa di Breme (Milānas-Bikokas Universitātē, Itālijā). 

Sanāksmes mērķi bija:

  • Apspriest kritiskos jautājumus, kas radušies, izstrādājot skolotāju un skolēnu rokasgrāmatas;

  • Plānot rokasgrāmatu saturu gan skolotāju un vecāku garīgās veselības veicināšanai, gan arī vadlīnijām politikas veidotājiem;

  • Apspriest metodes un instrumentos PROMEHS ietekmes uz skolēnu un skolotāju garīgo veselību novērtēšanai.

LXWW1440.JPG

PROMEHS partneru grupas foto otrajā partneru sanāksmē

Fotogalerija
Prezentācijas un darba grupas, kas saistītas ar rokasgrāmatu izstrādi un pētījuma dizainu
bottom of page