Publicitāte

Prezentācijas un pasākumi

Elisabettas Conte un Alessias Agliati uzstāšanās “Labklājība un profilakse skolā” 2019. gadā. 

Stenda referāta "Garīgās veselības veicināšana skolā. Pierādījumos balstītas izglītības programmas politikas veidošanai Eiropā" prezentācija Sociālās un Emocionālās mācīšanās konferencē Čikāgā, ASV. Cavioni V., Grazzani I., Agliati A., Conte E., Ornaghi V. (2019).

Stenda referāta "Bērnu labklājības veicināšana Horvātijā: PROMEHS projekts” prezentācija Starptautiskajā zinātnes un mākslas konferencē “Mūsdienu tēmas izglītībā” – CTE (Zagrebā, Horvātijā) 2019. gada novembrī. Sanja Tatalović Vorkapić un Tanja Đoić.