top of page
Drawing Face
Female Students
Girl Drawing
Girl in Classroom
Teens & Library
Teacher and Student
Parent and Child
Teenage Group
Chalkboard Drawings

Eksperimentēšana

Skolotāju balsis

2020.-2021.mācību gadā eksperimentālajā grupā iesaistīto skolu skolotāji tika apmācīti un atbalstīti PROMEHS mācību programmas īstenošanā ar saviem skolēniem. Covid-19 pandēmijas dēļ viņi saskārās ar daudzām grūtībām, tostarp karantīnām un bloķēšanu. Tomēr viņi darīja visu iespējamo, lai veicinātu skolēnu garīgo veselību un novērstu problemātisku uzvedību skolā. PROMEHS pasniedzēji viņus vadīja viņu pašu un skolēnu sociālās un emocionālās mācīšanās un noturības veicināšanā un problemātiskas uzvedības novēršanā skolā. Šeit zemāk var atrast dažas pārdomas no skolotājiem, kuri apmeklēja PROMEHS apmācību

Izstrādātās tēmas (apmācību laikā) bija aktuālas, un piedāvātās aktivitātes bija ļoti interesantas. Ar to es varēju domāt par sevi, ļaujot man apstāties un padomāt par mani, savām emocijām un attieksmi pret citiem. Ir pagājis ilgs laiks, kopš es veicu šo analīzi, un tas bija tik svarīgi. Es pārstāju domāt par sevi kā cilvēku, bet arī kā skolotāju. Šie brīži ir reti un tomēr tik svarīgi. Mēs ieejam savā rutīnā, ka mums nav laika domāt par sevi un to, kā mēs attiecamies pret citiem, un šajā apmācībā tas bija iespējams. Šo apmācību praktiskajā daļā (PROMEHS ieviešana) es un mani studenti piedzīvojām ļoti interesantus brīžus, dalīšanos un līdzdalību, kas ļauj mums labāk iepazīt vienam otru, jo izstrādātās aktivitātes ir balstītas uz stāstiem, kas ir daļa no mūsu realitātes. Nolasītajos stāstos skolēni varēja ieraudzīt sevi, kas bija sākumpunkts garai, pārsteigumiem, pārdzīvojumu un emocijām bagātai sarunai. Es ļoti labi identificējos ar sesijām, kuras ierosināju izstrādāt, kas arī bija svarīgi to panākumiem. (portugāļu skolotājs]

“Man šķita, ka tas būs daudz darba, un, aplūkojot skolotāju rokasgrāmatu, šķita, ka to ir grūti īstenot. Īstenojot sesijas un ieskatoties tuvāk, viss kļuva skaidrāks un vienkāršāks. Es izvēlējos aktivitātes, kuras, manuprāt, bija vislabākās manai klasei, un “ceļš” sākās ar šo organizāciju. Tas, ka esmu sākumskolas skolotāja, bija priekšrocība, jo varēju pārvaldīt laiku. Es varēju padziļināt tēmas, strādājot pie dažādiem mācību priekšmetiem bez laika spiediena, jo es biju kopā ar skolēniem piecas stundas dienā. Varētu aktivitātes izstrādāt un īstenot vajadzīgajā laikā. Apmācība bija svarīga palīdzība […]. Apmācība un supervīzija ļāva man papildināt zināšanas un dalīties idejās un pieredzē ar kolēģiem no dažādām skolām visā valstī. Bija pārdomu brīži par katras grupas realitāti, kas bija ļoti bagātinoši.” (portugāļu skolotājs)

“Šīs apmācības man deva daudz rīku un informācijas, lai sevi bagātinātu, liekot man uzkavēties un pārdomāt savu vispārējo veidu, kā tikt galā ar rutīnu. Tas man palīdzēja pārdomāt gan savu emocionālo labklājību, gan sociāli emocionālās mācīšanās nozīmi skolā, ļāva bērniem attīstīt svarīgas kompetences, kas palīdzēs viņiem augt veseliem un apzinātiem. […] Tagad es vairāk pievēršu uzmanību skolēnu jūtām, cenšos saprast, kas ir iemesls, kāpēc viņi tās izjūt.” (itāliešu skolotājs)

“Šīs apmācības man deva daudz rīku un informācijas, lai sevi bagātinātu, liekot man uzkavēties un pārdomāt savu vispārējo veidu, kā tikt galā ar rutīnu. Tas man palīdzēja pārdomāt gan savu emocionālo labklājību, gan sociāli emocionālās mācīšanās nozīmi skolā, ļāva bērniem attīstīt svarīgas kompetences, kas palīdzēs viņiem augt veseliem un apzinātiem. […] Tagad es vairāk pievēršu uzmanību skolēnu jūtām, cenšos saprast, kas ir iemesls, kāpēc viņi tās izjūt.” (itāliešu skolotājs)

“Tā ir (bija) 10. klase, puse skolēnu viens otru nepazina, jo bija no dažādām skolām. Pirmajā periodā tika izveidotas divas lielas grupas (tās, kuras pieder jau skolā, un pārējās), un starp tām sāka rasties problēmas, piemēram, ņirgāšanās, joki, ņirgāšanās, tiešsaistes draudi. Daži vecāki un skolēni man ziņoja par šīm situācijām. PROMEHS nodarbībās šī situācija beidzās, skolēni tuvāk iepazinās, un nepatīkamās situācijas beidzās. Mūsdienās ne visi ir draugi, bet viņi pacieš viens otru. (portugāļu skolotājs).

“Es pieņēmu šo projektu ar pārliecību, un nodarbības klasē apstiprināja manas cerības: labklājības atmosfēra klasē garantē efektīvāku un jēgpilnāku mācīšanos. Skolēniem (vidusskolai) ir jārunā par sevi, un šīs aktivitātes dod iespēju izcelt klašu grupas problēmas, tās apspriest un reflektēt. Kāds varētu iebilst, ka tā ir laika tērēšana uz mācīšanas rēķina, bet ir tieši otrādi! Iknedēļas vietas, stundas atvēlēšana tādām svarīgām tēmām kā emociju atpazīšana un vadīšana, noturība, pozitīva domāšana u.c., ļauj labāk apzināties savas spējas un robežas un labāk tikt galā ar situācijām, tostarp tām, kas saistītas ar mācīšanos. Nobeigumā vēlos teikt, ka es stingri ticu garīgās veselības veicināšanai skolā un turpināšu to darīt.” (Itāliešu valodas skolotāja)

Galerija

Eksperimentā iesaistītie skolotāji savās klasēs ieviesa PROMEHS mācību programmu.

PROMEHS rokasgrāmatas bija vērtīgi resursi, lai runātu par tēmām, kuras tika uztvertas kā svarīgas skolēniem (piemēram, emociju identificēšana un vadīšana, konfliktu risināšana ar vienaudžiem, noteikumu izpratne un ievērošana utt.).

Lai sasniegtu vislielāko labumu, skolotāji rokasgrāmatu aktivitātes iekļāva skolas mācību programmā savās mācību priekšmetu jomās. Šeit zemāk varat redzēt dažas aktivitāšu fotogrāfijas un skolotāju komentārus.

bottom of page