top of page
Drawing Face
Female Students
Girl Drawing
Girl in Classroom
Teens & Library
Teacher and Student
Parent and Child
Teenage Group
Chalkboard Drawings

Padarīt garīgās veselības un labklājības veicināšanu par vispārēju prioritāti skolās 

Blond Student
Par PROMEHS

Garīgā veselība tiek definēta kā labklājības stāvoklis, kurā katrs indivīds apzinās savu potenciālu, tiek galā ar ikdienas dzīves spriedzi, strādā ražīgi un auglīgi un spēj dot ieguldījumu savā vai savas kopienas dzīvē (WHO, 2014). Pēdējās desmitgades laikā garīgās veselības problēmas bērnu vidū ir palielinājušās. Apmēram 20% skolēnu piedzīvo garīgās veselības grūtības. Pusaudžu depresija tiek norādīta kā galvenā garīgās veselības jproblēma un pašnāvība ir trešais biežākais pusaudžu nāves cēlonis (WHO, 2015). Puse garīgās veselības grūtību sākas pirms 14 gadu vecuma sasniegšanas. Minētais pamato steidzamo agrīnas intervences nepieciešamību, un skolas sniedz unikālu iespēju veicināt skolēnu garīgo veselību no agrīnā vecuma, ieskaitot kritiskākos attīstības periodus. Skolas ir ideāla vieta, kurā veicināt bērnu un jauniešu garīgo veselību, sniedzot iespēju sasniegt lielas bērnu grupas laikā, kad notiek viņu kognitīvā, emocionālā un uzvedības attīstība (Weare, 2000).

Lai gan pēdējā desmitgadē ir īstenotas vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt garīgās veselības problēmas skolā, daudzu ES valstu pašreizējās nacionālās izglītības politikas pārskats liecina, ka skolu prioritāte nav labklājības veicināšana, kā arī trūkst visaptverošas un pierādījumos balstītas programmas garīgās veselības veicināšanai skolās (Eiropas Savienība, 2016).

Girl Drawing
Mērķi

PROMEHS projekta galvenie mērķi:

  • nodrošināt skaidru ietvaru pierādījumos balstītas vispārējās garīgās veselības mācību programmas izstrādei un īstenošanai skolās, kā arī nodrošināt augstas kvalitātes apmācības skolu darbiniekiem;

  • uzlabot skolēnu un skolotāju garīgo veselību;

  • dalīties ar labās prakses piemēriem un ieteikumiem skolu darbiniekiem, vecākiem, politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām par to, kā veicināt garīgo veselību skolā;

  • iekļaut PROMEHS nacionālajā izglītības un veselības aizsardzības politikā;

  • sadarbībā ar nacionālajām un starptautiskajām publiskajām autoritātēm aktualizēt inovācijas izglītības politikā;

  • izstrādāt pierādījumos balstītu izglītības programmu pozitīvas garīgās veselības veicināšanai skolā.

Šī programma centīsies veicināt skolēnu sociālo un emocionālo labklājību, uzlabojot viņu attieksmi pret sevi, citiem un mācīšanos, kā arī mazināt uzvedības problemas um agresiju, kā arī emocionālo distresu un trauksmi;

PROMEHS nodrošinās augstas kvalitātes mācības skolu darbiniekiem, kas ir viens no visefektīvākajiem un ietekmējošākajiem faktoriem garīgās veselības veicināšanā skolās.

Rezultāti um secinājumi kalpos par pamatu dalībvalstu izglītības politikai attiecībā uz garīgās veselības veicināšanu skolā.

Analyzing the data
Pētījuma dizains

Izmantojot kvazieksperimentālu pētījuma dizainu, PROMEHS tiks īstenots sešās partnervalstīs (Itālijā, Horvātijā, Grieķijā, Latvijā, Portugālē un Rumānijā). Pētījums ietver longitudinālu datu vākšanu pirms un pēc intervences, kā arī eksperimentālās grupas (kas saņem intervenci starp pirmo um outro testēšanu) un kontroles grupas (kas saņem intervenci pēc otrās testēšanas) salīdzinājumu. PROMEHS mācību programmas (neatkarīgs mainīgais lielums) ietekme uz skolēnu un skolotāju garīgo veselību tiks novērtēta, salīdzinot grupu rezultātus laikā (pirms um pēc intervences) un grupās (starp eksperimentālo un kontroles grupu).

Sharing Student
Mācību programma

Mācību programmu vadīs apmācīti skolotāji un tā ietvers dažādas aktivitātes, lai stiprinātu skolēnu individuālās un starppersonu prasmes (tādas kā sevis izpratni, sevis pārvaldīšanu, sociālo izpratni, attiecību prasmes un atbildīgu lēmumu pieņemšanu), kā arī samazinātu uzvedības problēmas un riska uzvedību. Dažādas aktivitātes tiks piemērotas atbilstoši bērnu un jauniešu vecuma un attīstības atšķirībām, tostarp dažāda veida nodarbības pirmsskolas, sākumskolas/pamatskolas un vidusskolas skolēniem.

bottom of page