top of page

Publicitāte

Tikšanās ar politikas veidotājiem

May 2022 - Peer Learning Activity (PLA) on Psychosocial Support for Refugee Learner

On 19th and 20th May 2022, the European Commission - DG EAC organized a Peer Learning Activity (PLA) on Psychosocial Support for Refugee Learners, with the aim of promoting peer learning on effective school and community responses to refugee learner psycho-social needs.

Key stakeholders from each Member State were invited to attend the PLA. The PLA included a Virtual Exhibition featuring programmes providing psychosocial support for refugee learners and relevant teacher training. PROMEHS was one of the four projects which was invited to participate in the Virtual Exhibition, and Prof Celeste Simoes presented the PROMEHS project on behalf of the PROMEHS team. She spoke about the PROMEHS journey starting from the development of the curriculum, training and implementation, and evaluation of the programme. 

February 2022 - 80th International Scientific Conference “Human, Technology and Quality of Education”of the University of Latvia,  Faculty of Education, Psychology and Art.

The PROMEHS project has been presented during the plenary session at the 80th International Scientific Conference titled “Human, Technology and Quality of Education, organized by the University of Latvia.

Chairs: Linda Daniela, Zanda Rubene

Invited keynotes: 

Anita Muižniece - Minister of Education and Science of Latvia
Linda Daniela - University of Latvia, Latvia
Valeria Cavioni - University of Milano-Bicocca, Italy
Dirk Ifenthaler - University of Manheim, Germany; University of Latvia, Latvia
Marc Depaepe - University of Latvia, Latvia; University of Leuven, Belgium
Heidi Hyytinen  - University University of Helsinki, Finland

Download the program

Download the PROMEHS presentation by Valeria Cavioni

 

May 2021 - Croatian National Assembly of Social Pedagogists

Anita Muižniece

Minister of Education and Science of Latvia
 

2021. gada maijs — Horvātijas Nacionālā sociālo pedagogu asambleja

2021. gada 12., 13. un 14. maijā Horvātijas Izglītības un skolotāju apmācības aģentūra organizēja Nacionālo sociālo pedagogu asambleju ar nosaukumu "Preventīvā stratēģija kā skolas spēks, I modulis". Šī pasākuma mērķis bija pilnveidot zināšanas profilakses programmu izstrādes un īstenošanas jomā Horvātijā, sākot no vajadzību novērtējuma, līdz intervences plānošanai un īstenošanai, līdz izvērtēšanai. Ņemot to vērā, 2021.gada 12.maijā no plkst.13.30-15.00 asamblejas ietvaros tika organizēts un rīkots apaļais galds "Prezentācija par aktivitātēm garīgās veselības aprūpes jomā". Apaļā galda runātāji bija: PhD Martina Ferić, prof., Izglītības un rehabilitācijas zinātņu fakultāte, Zagreba; PhD Ljiljana Muslić, Horvātijas Sabiedrības veselības institūts, PhD Miranda Novak, doc., Izglītības un rehabilitācijas zinātņu fakultāte, Zagreba; PhD Sanja Tataloviča Vorkapiča, Rijekas Universitātes asociētā profesore; un PhD Darko Roviš, Primorjes-Gorjes apgabala Sabiedrības veselības departaments. Šajā asamblejas daļā prof. Tatalovičs Vorkapičs ir aicināts prezentēt PROMEHS projektu un tā ieguldījumu profilakses zinātņu attīstībā, kā arī bērnu, jauniešu un pedagogu garīgās veselības uzlabošanā. Viņa akcentēja šī Bērnu un jauniešu garīgās veselības mācību programmas specifiku un norādīja uz pierādījumiem balstītu profilaktisko programmu sistemātiskas īstenošanas nozīmi bērnudārzos un skolās.

 

Asamblejā piedalījās vairāk nekā 250 cilvēku no Horvātijas, tostarp sociālie pedagogi un attiecīgo ministriju pārstāvji.

 

1.jpg
2.jpg

2021. gada maijs — TIEŠSAISTES LEKCIJA UN Diskusija PAR PROMEHS IEGULDĪJUMU BĒRNU UN JAUNIEŠU GARĪGAJĀ VESELĪBĀ –

Pasākuma "Mūsu nākotne ir mūsu rokās" ietvaros Rijekas pilsēta organizēja tiešsaistes lekciju un diskusiju.

 

Pasākuma uzmanības centrā bija bērnu un jauniešu garīgā veselība pandēmijas laikā, un lekcijas un diskusijas mērķis bija veicināt izpratni par bērnu un jauniešu psiholoģiskās labklājības nozīmi. Rijekas pilsētas Izglītības un izglītības departaments piedalījās tiešsaistes lekcijās un diskusijā, ko vadīja psiholoģe Katarina Banova un PhD Sanja Tataloviča Vorkapiča, asociētā profesore. Kolēģis Banovs stāstīja par Rijekas jauniešu problēmām pandēmijas laikā un prezentēja bezmaksas tiešsaistes psiholoģisko konsultāciju centru "Viss kārtībā", kas ir Rijekas pilsētas sniegtā atbalsta forma. PhD Sanja Tataloviča Vorkapiča, asociētā profesore, uzstājās uzaicinātā plenārsēdē, kuras laikā viņa iepazīstināja ar projektu PROMEHS un uzsvēra tā nozīmi bērnu un jauniešu sociālo un emocionālo kompetenču un noturības stiprināšanā, kā arī viņu agrīnās bērnības pedagogu un skolotāju garīgās veselības stiprināšanā. un labklājību. Turklāt tika prezentēts šī šobrīd īstenotā projekta nozīmīgais ieguldījums gan no bērnu un viņu vecāku, gan arī no pedagogu un skolotāju, pie kuriem tiek veikta regulāra uzraudzība, skatījumā.

PROMEHS komandas locekļi ir aktīvi strādājuši ar politikas veidotājiem, lai nodrošinātu reālas politikas izmaiņas Eiropā.

Šeit ir daži šī darba svarīgākie punkti:

GRIEĶIJA :

 • 2020. gada 2. janvāris — personīga tikšanās ar Rietumgrieķijas izglītības direktoru Džannopulu no Konstantinosas, lai apspriestu projektu.

 • 2020. gada 28. augusts — personīga tikšanās ar Patras Universitātes rektoru Dr. Burasu Kristosu. Diskusija koncentrējās uz Patras Universitātes lomu PROMEHS projektā.

 • 2020. gada 2. septembris — tiešsaistes tikšanās ar Ahajas prefektūras pamatskolu garīgās veselības veicināšanas koordinatori Papakonstantinonu Artemīdas kundzi un Ahajas prefektūras vidusskolas garīgās veselības veicināšanas koordinatori Tomopulu Joannas kundzi. Mūsu diskusijas tēma: PROMEHS Erasmus projekts un tā īstenošana Rietumgrieķijas pamatskolās un vidusskolās. PROMEHS salīdzinājums ar līdzīgām garīgās veselības programmām Grieķijas skolās.

 • 2020. gada 3. septembris — tiešsaistes tikšanās ar pamatizglītības koordinatoru Rietumgrieķijā, Papadakis kungu, Spyrosu un 36 Rietumgrieķijas pamatizglītības un vidējās izglītības koordinatoriem, lai pārrunātu, kā skolās ieviest PROMEHS mācību programmu.

 

 

PORTUGĀLE :

 • 2019. gada 5. novembris – klātienes tikšanās ar Oeiras pilsētas domes Izglītības politikas attīstības nodaļas vadītāju un tehnisko personālu, lai vispārīgi izplatītu PROMEHS projektu.

 • 2020. gada 8. janvāris — klātienes tikšanās ar Almadas pilsētas domes Sociālās intervences departamenta vadītāju un tehnisko personālu  PROMEHS projekta izplatīšana.

 • 2020. gada 4. marts — tiešsaistes tikšanās ar Psiholoģijas un labsajūtas observatorijas Viševas rajona direktoru un tehnisko personālu, lai prezentētu PROMEHS projektu.

 • 2020. gada 10. marts — klātienes tikšanās ar Izglītības politikas attīstības nodaļas tehniskajiem darbiniekiem- Oeiras pilsētas domei oficiāli prezentēt PROMEHS projektu.

 • 2020. gada 5. maijs — tiešsaistes tikšanās, lai atjauninātu informāciju un iepazīstinātu partnerus ar Izglītības un politikas attīstības nodaļu — Oeiras pilsētas dome, Sociālās iejaukšanās departamentu un Izglītības nodaļu — Almadas pilsētas dome un Psiholoģijas un labsajūtas observatoriju. Viseu rajons.

 • 2020. gada 13. jūlijs — tiešsaistes tikšanās ar Izglītības un politikas izstrādes nodaļu un Inovāciju un īpašo projektu nodaļas vadītāju  - Oeiras pilsētas dome.

 • 2020. gada 25. septembris — tiešsaistes tikšanās ar Oeiras pilsētas domes Izglītības un politikas attīstības nodaļu, lai iegūtu jaunāko informāciju par skolu atlasi.

 • 2020. gada 2. oktobris — tiešsaistes tikšanās ar Izglītības nodaļu — Almadas pilsētas dome, lai prezentētu departamenta atlasītos skolu kopus dalībai PROMEHS projektā.

 • 2020. gada 16. novembris — tiešsaistes tikšanās ar Viseu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāju un tehnisko personālu, lai prezentētu PROMEHS projektu.

 • 2020. gada 21. decembris – Tiešsaistes tikšanās ar Oeiras pilsētas domes Izglītības un politikas attīstības nodaļas tehnisko personālu, lai iepazīstinātu ar PROMEHS projekta progresu.

LATVIJA:

 • 2020. gada 12. oktobris —  Kopīga tikšanās klātienē ar Siguldas novada vicemēru Līgu Sausiņu, Siguldas novada Skolu padomes vadītāju Sandru Tukišu, kā arī 14 PROMEHS iesaistīto skolu direktoriem (vadītāja Baiba Martinsone).

 • 2020. gada 9. decembris —  Baiba Martinsone tika uzaicināta piedalīties Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sēdē. Starp šīs tikšanās tēmām bija tālmācība un garīgās veselības loma šajā izglītības periodā ar ierobežojumiem.

 • 16.12.2020 - Baiba Martinsone par līdzīgu tēmu uzstājās UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas padomes sēdē.

 • 2020. gada 18. decembris - Baiba Martinsone tika aicināta ministrijas FB rubrikā "Aktuālā tēma" par skolotāju labklājību un garīgās veselības veicināšanu uz sarunu ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku. Pēc šīs īsās intervijas (ministre uzdeva jautājumu un Baiba atbildēja) bija iespēja ar ministri pārrunāt PROMEHS ieteikumus politikas veidotājiem. Vienojāmies, ka ieteikumi tiks dalīti ar ministriju.

2020. gada jūnijs – projekta Latvijas komanda tiekas ar Siguldas novada pašvaldības vicemēri Līgu Sausiņu, novada izglītības pārvaldes vadītāju Sandru Tukišu un Siguldas novada metodiskās apvienības vadītāju Vairu Siliņu.
thumbnail_IMG_2874.jpg

2020. gada 15. jūnijā Siguldas novada pašvaldībā notika otrā PROMEHS projekta vietējo partneru tikšanās.

Latvijas PROMEHS komandas dalībnieces (projekta vadītāja prof. Baiba Martinsone un projekta pasniedzēja Vineta Inberga) tikās ar Siguldas novada pašvaldības vicemēri Līgu Sausiņu, novada izglītības pārvaldes vadītāju Sandru Tukišu un Siguldas novada metodiskās apvienības vadītāju Vairu Siliņu.

 

Tikšanās mērķis bija pārrunāt projekta progresu, vienoties par nākošajiem pasākumiem projekta nacionālās atklāšanas konferences organizēšanā un projekta popularizēšanu nacionālā līmenī.

Tika panāktas vienošanās par šādiem jautājumiem:

 • PROMEHS atklāšanas konference organizatorisko un tehnisko jautājumu risinājumi. 

 • Izglītības iestāžu informēšana un iesaiste (individuāla sazināšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem, uzaicinājuma vēstuļu izsūtīšana, PROMEHS bukletu izplatīšana). 

 • Tiek uzsākta konferences dalībnieku tiešsaistes reģistrācija. Panākta vienošanās par pasākuma straumēšanu nacionālā mērogā.

2020. gada janvāris Palazzo della Regione, Milānā (Itālijā)
WhatsApp Image 2020-01-23 at 15.22.46.jp

Itālijas PROMEHS komanda kopā ar Lombardijas reģionālo labklājības biroju organizēja skolotāju, izglītības speciālistu, politikas veidotāju, sabiedrības veselības profesionāļu nacionālo konferenci.

Konference, kas notika 2020. gada 22. janvārī, ir bijusi lieliska iespēja iepazīstināt ar PROMEHS projektu plašu un daudzveidīgu auditoriju, un oficiāli iepazīstināt ar mūsu jauno un nozīmīgo sadarbību ar Lombardijas reģionālajiem birojiem. Mēs cieši sadarbosimies ar cilvēkiem, kuri jau ilgu laiku ir veicinājuši veselību skolā. Mēs esam pārliecināti, ka tas palīdzēs vēl vairāk palielināt mūsu projekta ietekmi.

November 2019 at the Senate, Rome (Italy)
69667317_2578640935555694_88566209440435

Senatore Bianca Laura Granato (VII Pastāvīgā komisija – Sabiedrības izglītība un kultūras mantojums) ir uzaicinājusi PROMEHS Itālijas komandu (prof. Ilaria Grazzani, prof. Veronica Ornaghi un Dr. Valeria Cavioni) dalīties ar citiem ekspertiem idejās, kā skolā veicināt garīgo veselību.

Sanāksmes mērķis bija par šīm īpašajām tēmām organizēt konferenci, kas notiks 2020. gada februārī Romā.

2019. gada novembris – projekta Latvijas komanda tiekas ar Siguldas vicemēri Līgu Sausiņu un novada izglītības pārvaldes vadītāju Sandru Tukišu
IMG_2916.JPG

Latvijas PROMEHS komandas dalībnieces (prof. Baiba Martinsone un Vineta Inberga) tikās ar Siguldas pašvaldības vicemēri Līgu Sausiņu un novada izglītības pārvaldes vadītāju Sandru Tukišu.

Tikšanās mērķis bija informēt par projekta progresu, plānot PROMEHS mācību programmas ieviešanu un nākamos izpētes soļus, kā arī atrast piemērotus veidus, kā izplatīt un popularizēt projekta rezultātus.

Ir plānotas šādas darbības:

2020. gada augustā tiks organizēta PROMEHS projekta Latvijas nacionālā atklāšanas konference, lai ar projektu iepazīstinātu skolotājus, vecākus un politikas veidotājus Siguldas novadā un ārpus tā. 

Tika ierakstīta un vietējā TV pārraidīta intervija ar projekta vadītāju prof. Baibu Martinsoni par garīgās veselības veicināšanu, sociāli emocionālo mācīšanos un PROMEHS projektu, lai uzrunātu plašu auditoriju visā Latvijā.

bottom of page